Privacyverklaring

Over deze verklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe Koos Kurioos jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Zo wordt uitgelegd voor welk doel Koos Kurioos jouw gegevens nodig heeft en hoe lang jouw gegevens worden bewaard. Ook vind je hier terug wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw gegevens en hoe je daarvan gebruik kunt maken. Als je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt over de manier waarop Koos Kurioos met jouw gegevens omgaat, dan kun je altijd mailen naar info@kooskurioos.nl.

 

Koos Kurioos

Koos Kurioos is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw gegevens. Koos Kurioos verwerkt je gegevens alleen als dat nodig is voor één of meer specifieke doeleinden. Bijvoorbeeld om een bestelling naar je te kunnen verzenden. De bedrijfsgegevens van Koos Kurioos tref je hieronder aan:

 

KvK: 81806647

BTW: NL003608136B24

E-mail: info@kooskurioos.nl

 

Gegevens

Koos Kurioos kan de volgende gegevens van jou verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeninggegevens
  • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier via de website van Koos Kurioos

 

Doelen voor verwerking

Koos Kurioos verzamelt en gebruikt je gegevens voor de volgende doeleinden:

1 - Bestellen en verzending

Tijdens het bestellen van items verwerkt Koos Kurioos verschillende gegevens, zoals je NAW-gegevens om je bestelling te verwerken en voor verzending gereed te maken. Zonder het verstrekken van jouw gegevens is het niet mogelijk om een bestelling via de website van Koos Kurioos te plaatsen. 

  

2 - Retourverwerking

Indien Koos Kurioos een retourmelding ontvangt, verwerkt Koos verschillende gegevens, zoals je NAW-gegevens en bankgegevens om je retour te verwerken. Zonder het verstrekken van jouw gegevens is het niet mogelijk om een retourmelding te verwerken en het orderbedrag van jouw bestelling aan je terug te storten. 

 

3 - Contact opnemen

Koos Kurioos verzamelt jouw gegevens als jij contact opneemt via e-mail (info@kooskurioos.nl) of via het contactformulier op de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de gegevens die nodig zijn om jouw vraag of opmerking te  kunnen beantwoorden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Zonder het verstrekken van voornoemde gegevens is het niet mogelijk om contact met je op te nemen.  

 

Gronden voor verwerking

Koos Kurioos mag alleen jouw gegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. De belangrijkste grondslag op basis waarvan Koos Kurioos jouw gegevens verwerkt, is omdat dit noodzakelijk is vanwege de uitvoering van een overeenkomst. Als Koos Kurioos op basis van een andere grond jouw gegevens wil verwerken, dan word je hierover geïnformeerd. 

 

Ontvangers

Koos Kurioos werkt voor het exploiteren van www.kooskurioos.nl met een aantal partijen samen. Deze partijen kunnen toegang hebben tot jouw gegevens. Hieronder wordt dat uitgelegd.

 

1 - JouwWeb

Voor hosting en uitvoering van de website van Koos Kurioos wordt gebruik gemaakt van de diensten van JouwWeb. Alle gegevens die jij achterlaat op de website en via de e-mail van Koos Kurioos worden opgeslagen op de servers van JouwWeb. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij JouwWeb. Voor meer informatie over JouwWeb, zie: www.jouwweb.nl

 

De website van Koos Kurioos maakt gebruik van Google Analytics. Dit is door JouwWeb zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt die invloed hebben op jouw privacy. Er worden geen andere cookies geplaatst. 

 

2 - Mollie

Voor het verwerken van jouw betaling maken wij gebruik van Mollie. Mollie verwerkt transactiegegevens, zoals jouw betaalgegevens (bankrekeningnummer), jouw IP-adres, in sommige gevallen jouw voor- en achternaam, etc. Voor meer informatie over Mollie, zie: Mollie - Privacyverklaring.  

 

3 - PostNL

Om jouw bestelling te kunnen versturen en afleveren maakt Koos Kurioos gebruik van pakketvervoerder PostNL. PostNL verwerkt je NAW gegevens alleen voor het bezorgen (en eventueel retourneren) van bestelde items. Voor meer informatie over PostNL, zie: www.postnl.nl

 

Mocht het nodig zijn om gegevens die jij hebt verstrekt aan Koos Kurioos met andere partijen te delen, dan word je daarover geïnformeerd (en indien nodig, wordt vooraf om jouw toestemming gevraagd). 

 

Bewaartermijn

Koos Kurioos bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor jouw gegevens worden verwerkt. Soms is Koos Kurioos verplicht om jouw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege fiscale plichten (bewaartermijn van 7 jaar) of omdat er een geschil loopt. 

 

Beveiliging

Koos Kurioos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Een voorbeeld van een passende maatregel is dat jouw gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als jij gebruikmaakt van het contactformulier op de website van Koos Kurioos. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@kooskurioos.nl.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Koos Kurioos. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je gegevens of bezwaar op de verwerking van jouw gegevens sturen naar info@kooskurioos.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou is gedaan, kunnen wij je vragen een kopie van je identiteitsbewijs (géén rijbewijs) met het verzoek mee te sturen. We verzoeken je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Klacht of opmerking?

Heb je een klacht of opmerking over de verwerking van jouw gegevens? Laat het Koos Kurioos dan even weten via info@kooskurioos.nl.  Indien nodig, kijken we dan samen hoe we tot een passende oplossing kunnen komen. Je hebt daarnaast altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Raadpleeg hiervoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Overig

Koos Kurioos behoudt zich het recht voor jouw gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Koos Kurioos dit noodzakelijk acht vanwege een juridisch verzoek, geschil of (gerechtelijke) procedure. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21  februari 2021. Koos Kurioos kan deze verklaring aanpassen, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze pagina regelmatig te bezoeken.